Начало За Нас Сертификационни Услуги Тестове GCS Академия За Контакт
GCS-Lab Approval ЗА НАС СИСТЕМА ЗА КАЧЕСТВО ПРОМИШЛЕНИ УСЛУГИ СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ УСЛУГИ ЗА ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ ВИРТУАЛНИ TЕСТОВЕ И AНАЛИЗ ХОМОЛОГАЦИЯ (ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ) ЛАБОРАТОРНИ ТЕСТОВЕ ТЕСТОВЕ ЗА ИЗДРЪЖЛИВОСТ Сподели в
Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Home

Ние от GCS извършваме тестове за опън / компресия на вашите селскостопански трактори и техните защитни конструкции (ROPS-Cab) или теглещи приспособления.

Извършваме статичните тестове за натоварване на селскостопански трактори и техните защитни конструкции като купето/ROPS в съответствие с разпоредбите на Европейския съюз, които  важат и за Турция. Тези статични тестове варират в зависимост от максималната маса на тракторите, която е оборудвана със защитни конструкции. Тестовете се извършват по 4 различни начина; отпред, отстрани, отзад и отгоре.

В допълнение, можем да проведем тестове за опън и компресия на теглещите устройства на трактора, предназначени за ремаркета и предно теглещо устройство на моторни превозни средства, което осигурява теглене на превозното средство.

Регламентите са както следва:

- 2009/75/EC – (OECD CODE 4) Защитни конструкции при преобръщане на селскостопански или горски трактори с колела (статично тестване).

- 86/298/EEC – (OECD CODE 7) - Задни закрепващи защитни конструкции на селскостопански и горски трактори с тесни колела.

- 87/402/EEC – (OECD CODE 6)-  Защитни конструкции при преобръщане, монтирани в предната част на седалката на водача на селскостопански и горски трактори с тесни колела.

- 1322/2014/EU -) Изисквания, приложими към защитните конструкции при преобръщане

- 2015/208/EU - Изисквания за механични прикачващи устройства.

- 2009/144/EEC - Компоненти и характеристики на  селскостопански или горски трактори.

- 1005/2010/EU - Относно изискванията за одобрение на типа за теглещи устройства на моторни превозни средства.

Съгласно посочените регламенти, ние сме в състояние да изпълняваме тестове за компресия и опън при високи натоварвания (до 25 тона) в нашите лаборатории. В резултат на тези тестове  ние проверяваме тракторите, защитните конструкции, тегличите и връзките, независимо дали регламентът отговаря на изискванията или не. След проверките за съответствие може да се докладва, след което типовото одобрение може да бъде представено. С нашите международни партньори за сътрудничество  можем да предложим и типови одобрения съгласно стандартите на Кодекса на OECD.

Интериорни Тестове На Купето