Начало За Нас Сертификационни Услуги Тестове GCS Академия За Контакт
GCS-Lab Approval ЗА НАС СИСТЕМА ЗА КАЧЕСТВО ПРОМИШЛЕНИ УСЛУГИ СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ УСЛУГИ ЗА ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ ВИРТУАЛНИ TЕСТОВЕ И AНАЛИЗ ХОМОЛОГАЦИЯ (ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ) ЛАБОРАТОРНИ ТЕСТОВЕ ТЕСТОВЕ ЗА ИЗДРЪЖЛИВОСТ Сподели в
Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Home

Ние осъществяваме тестове за запалимост на моторни превозни средства, железопътни транспортни средства, подготовка в наша собствена лаборатория,  намираща се в Бурса или в партньорски лаборатории. През последните години поведението на материалите при горене е много важно в състояние след пътнотранспортна авария, която настъпва в автомобила, или механични / електрически повреди. По време на такива събития, които са пряко свързани с безопасността на пътниците, може да възникне изгаряне или експлозия. За да се предотврати разпространението на пожар / гориво бързо в превозните средства горепосоченото поведение на материалите трябва да бъде тествано в лабораторията в съответствие с публикуваните разпоредби. Тези тестове трябва да се извършват върху компонентите и материалите, които се използват в превозното средство.

Правилата са както следва:

- ECE R118 - Запалимост на материалите, които се използват във вътрешната структура на някои категории моторни превозни средства.

- FMVSS 302 - Запалимост на материалите, използвани в отделението за пътници на моторни превозни средства, съгласно FMVSS 302.

- CMVSS 302 - Запалимост на материалите, които се използват в отделението за пътници на моторните превозни средства. 

- DIN 5510-2 / DIN 54837 - Тестове за пожар  за железопътни компоненти.

- CEN TS 45545 – Проверка за пожар при компоненти и материали на влакове.

- UIC 564 -  Регламенти, отнасящи се до противопожарните мерки в железопътни превозни средства или подобни превозни средства, използвани за международни превози.

Извършваме тестове за вертикално/ хоризонтално изгаряне , тестове за поведение при изгаряне на кабели, тестове за изолация на машинни отделения, тестове за токсичност и плътност на димните компоненти или материали според класа и мястото на използване в превозното средство съгласно гореспоменатите правила. След резултатите от теста можем да предоставим резултатите от доклада за теста на производителите в съответствие със съответния стандарт.

Тестове За Огнеустойчивост