Начало За Нас Сертификационни Услуги Тестове GCS Академия За Контакт
GCS-Lab Approval ЗА НАС СИСТЕМА ЗА КАЧЕСТВО ПРОМИШЛЕНИ УСЛУГИ СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ УСЛУГИ ЗА ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ ВИРТУАЛНИ TЕСТОВЕ И AНАЛИЗ ХОМОЛОГАЦИЯ (ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ) ЛАБОРАТОРНИ ТЕСТОВЕ ТЕСТОВЕ ЗА ИЗДРЪЖЛИВОСТ Сподели в
Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Home

Днес подобренията в технологиите за гориво и потреблението на превозни средства бързо се увеличават и проучванията на стойностите на емисиите са много важни за опазването на околната среда и природата. Нови норми за допустими емисии са определени, за да се намалят емисиите в околната среда на двигателите с тежки търговски, леки търговски и пътнически автомобили и на производителите се предоставя конкретно време за намаляване на вредните емисии от двигателите им. Поради тази причина инженерите и производителите на автомобили работят върху техните системи и се опитват да намалят емисиите си всеки ден. Като GCS можем да извършим тези тестове с нашите местни и чуждестранни акредитирани лаборатории и да представим типовото одобрение съгласно следните правила:

- ECE R49  

Комюнике за техническо споразумение (R-49), отнасящо се до еднакви разпоредби за двигатели с принудително запалване с двигатели със запалване чрез сгъстяване и природен газ и втечнен нефтен газ и двигатели, излъчвани от тези двигатели

- ECE R24

В моторните превозни средства; Одобрение на двигатели с възпламеняване чрез компресия (C.I.) за видимо разпространение на замърсители, одобрен тип C.I. Одобрения на моторни превозни средства при монтиране на двигатели, одобрение на моторни превозни средства, оборудвани с двигатели (C.I.) за задвижване на видими замърсители от двигателя, C.I. Измерване на мощността на двигателя

- 715/2007/EC

Регламент за типовото одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки пътнически и търговски превозни средства (евро 5 и евро 6) и достъп до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства

- 595/2009/EC

Регламент за типовото одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от тежкотоварните превозни средства (евро 6) и достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства

- 97/68/EC

Директивата за одобрение на типа за мерките, които трябва да се предприемат срещу замърсяване на емисиите в случай на емисии на газове и частици от двигатели с вътрешно горене, монтирани на движещи се машини, използвани извън път

Тестване На Двигател / Емисии