Начало За Нас Сертификационни Услуги Тестове GCS Академия За Контакт
GCS-Lab Approval ЗА НАС СИСТЕМА ЗА КАЧЕСТВО ПРОМИШЛЕНИ УСЛУГИ СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ УСЛУГИ ЗА ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ ВИРТУАЛНИ TЕСТОВЕ И AНАЛИЗ ХОМОЛОГАЦИЯ (ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ) ЛАБОРАТОРНИ ТЕСТОВЕ ТЕСТОВЕ ЗА ИЗДРЪЖЛИВОСТ Сподели в
Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Home
Сертифициране На Системите За Управление

Сертифициране На Системите За Управление:

С  националните ни  и международни партньори, ние осигуряваме преглед и сертификационни услуги на       нашите клиенти в рамките на стандарти ISO9001       и ISO / TS 16949.

Услугите за сертифициране на системите за      управление включват:

ISO/TS 16949 (Качество на автомобила)

ISO 9001 (Качество)

ISO 14001 (Опазване на околната среда)

Acorn (Поетапно опазване на околната среда)

EMAS (Опазване на околната среда)

Оценка на жизнения цикъл (Опазване на околната среда)

ISO 50001 (Управление на енергията)

OHSAS 18001 (Здраве и безопасност)

ISO 26262 Assessment (Функционална безопасност)

ISO 9001 Сертификат за Качество

Съществуват пет основни клаузи в ISO 9001 (ISO9001:2008), за разлика от дванадесетте такива, включени във версията на стандарта от 1994 година. Нашата цел е да направим последната версия по-подходяща за нуждите на организациите, независимо дали става въпрос за продукт или услуга. Структурата също отразява и цикъла "Plan, Do Check, Act (PDCA)", който вече е въведен в стандарт ISO 14001 и в OHSAS 18001:2007.

Петте основни раздела на стандарта са:

Система за управление на качеството

Отговорности на управлението

Управление на ресурси

Реализация на продукта

Анализ на измервания и подобрения


ISO/TS 16949 - Сертифициране Качеството На Автомобили

ISO/TS 16949 е разработен от Международна Автомобилна Оперативна група (IATF) в сътрудничество с Международна организация по стандартизация (ISO). Целта на този стандарт е да осигури съгласувани системи за качество в рамките на автомобилната верига за доставки, което води до целенасочен и последователен подход. Стандартът се основава на структурата на ISO 9001 и специфичните изисквания на стандарта за качество на автомобили. ISO/TS 16949:2009 съответства на ISO 9001:2008.

Основните моменти включват:

Подобрено качество на продуктите и процесите

Допълнителна сигурност в глобалното снабдяване

Пренасочване ресурсите на доставчика с цел подобряване на качеството

Общ подход към системата за качество във веригата на доставки за развитие и последователност на доставчиците / подизпълнителите

Намаляване броя на регистрациите на трети страни